• 19 boards
  • 14K pins
  • 109 followers
  • 590 following
Statistics
109
Followers
1K
Average saves
per pin
779
Average pins
per board
4 hours
Time between
pins
1K
0
11 hours ago
3K
0
11 hours ago
5K
0
11 hours ago
Goku
612
0
11 hours ago
Kimetsu no Yaiba: Ngắm vẻ đẹp của dàn Thợ Săn Quỷ từ phía sau lưng, bạn có nhận ra đó là ai không?
82
0
11 hours ago
635
0
11 hours ago
913
0
11 hours ago
13K
0
1 day ago
2K
0
1 day ago
2K
0
1 day ago
241
0
4 days ago
Tanjiro Kamado
79
0
4 days ago
2K
0
4 days ago
Goku UwU
3K
0
4 days ago
1K
0
4 days ago
226
0
4 days ago
疤🥀 40k on Instagram: “[孫悟空] 𝘚𝘰𝘯 𝘎𝘰𝘬ū [𝘉𝘭𝘢𝘤𝘬 𝘙𝘰𝘴𝘦] "𝘞𝘩𝘢𝘵'𝘴 𝘳𝘪𝘥𝘪𝘤𝘶𝘭𝘰𝘶𝘴 𝘪𝘴 𝘵𝘩𝘦 𝘤𝘳𝘦𝘢𝘵𝘶𝘳𝘦 𝘵𝘩𝘢𝘵 𝘥𝘰𝘦𝘴𝘯'𝘵 𝘣𝘦𝘭𝘪𝘦𝘷𝘦 𝘪𝘯 𝘳𝘦𝘴𝘱𝘦𝘤𝘵. 𝘛𝘩𝘦𝘳𝘦 𝘢𝘳𝘦 𝘤𝘦𝘳𝘵𝘢𝘪𝘯 𝘵𝘩𝘪𝘯𝘨𝘴 𝘺𝘰𝘶 𝘥𝘰𝘯'𝘵 𝘥𝘰,…”
643
0
4 days ago
2K
0
4 days ago
34
0
4 days ago
761
0
4 days ago
3K
0
4 days ago
15
0
4 days ago
530
0
4 days ago
370
0
4 days ago
Twitter
1K
0
4 days ago